PLATFORM WOONSTARTERS EDITIE 06 | OKTOBER 2020


Voorwoord

Door Jan Willem van Beek,

directeur van SVn

Dit is voorlopig alweer de laatste uitgave van Platform Woonstarters. Een jaar met mooie artikelen vanuit verschillende invalshoeken en verrassende voorbeelden om starters een betere positie op de woningmarkt te geven. Mede door dit platform staan starters anno 2020 weer volop in de politieke schijnwerpers. Hoewel? Alles valt natuurlijk in het niet bij de surreële wereld waarin we ons met corona nu bevinden.

Lock down of geen lock down: over vijf maanden gaan we weer naar de stembus voor de Tweede Kamer. Behalve (de gevolgen van) de coronacrisis staat Nederland de komende jaren immers voor meer grote uitdagingen, waaronder een gezondere woningmarkt. In de Rijksbegroting zijn maatregelen bekendgemaakt die moeten bijdragen aan het oplossen van het woningtekort in zowel de huur- als koopsector. Er komt een bouwimpuls en kopers tot 35 jaar betalen eenmalig geen overdrachtsbelasting. De zelfbewoningsplicht voor nieuwbouw wordt inmiddels door verschillende gemeenten gebruikt. Een goede start, maar er moet meer gebeuren.

Er is een groeiend tekort aan betaalbare woningen. Dat is het kern van het probleem. Er moet snel gebouwd of verbouwd worden. In bestaand bebouwd gebied, maar ook daarbuiten als het niet snel genoeg kan. Gesteggel over precieze tekorten en wie de regie moet nemen is bijzaak. Geen paarse krokodillen over de rug van starters graag. Voor veel van hen is het inmiddels één minuut over twaalf. Huisvesting bieden aan starters op de woningmarkt is bovendien meer dan een vraagstuk van getallen. Het is van groot maatschappelijk belang dat ook onze jonge docenten, agenten, verpleegkundigen en al die andere jongeren een woning hebben die past bij hun wensen en financiële mogelijkheden.

In mijn eerste voorwoord citeerde ik Peter Boelhouwer: “Als je starters in een periode van schaarste wilt helpen, zitten daar ongetwijfeld nadelen aan. Maar heb je wel eens nagedacht over de nadelen als we niets voor deze groep doen?” Een deltaplan als het moet. Toepasselijk. Wist u dat de hoofdletter Delta een Griekse letter is in de vorm van een dak (boven je hoofd)?

Met deze voorlopig laatste uitgave is de cirkel van Platform Woonstarters rond. De eerste uitgave (oktober 2019) startte met uitspraken van starters. Daarna kregen deskundigen, politici en ondernemers het woord. Innovaties en prachtige voorbeelden kwamen aan bod. Dit nummer zijn we weer terug bij de starters zelf en bij feiten. We brengen een special vlak voor de verkiezingen, met een aantal hoofdthema’s dat het afgelopen jaar besproken is. Wat gaat de landelijke politiek doen? Het is aan de dames en heren politici om nu door te pakken. Nieuwbakken Tweede Kamerlid Julius Terpstra geeft alvast een aftrap en zijn ambitie smaakt naar meer. Ik hoop dat veel lezers hun politici op de woningmarktproblemen zullen aanspreken. Ik ga de verkiezingsprogramma’s er op nalezen.

Ten slotte. Dit platform is opgericht na de ludieke oproep ‘Hoe krijg ik mijn kind de deur uit’ tijdens de SVn deelnemersbijeenkomst in 2018. Bij verschillende partijen ontstond toen een gevoel om samen aan de slag te gaan voor de steeds grotere startersgroep en toenemende problematiek voor starters op de woningmarkt. Partijen die op deze manier nog nooit hadden samengewerkt, vonden en inspireerden elkaar. De resultaten mogen er zijn. Een goed begin is het halve werk. Een mooi voorbeeld van co-creatie zoals het is bedoeld. Dank aan een ieder voor zijn of haar bijdrage het afgelopen jaar.


Delen mag, graag zelfs!