Vereniging Eigen Huis & Staatsbosbeheer: “Denk groen, zowel binnen als buiten de stad”

Door Wike Wilbrink van Vereniging Eigen Huis en Harry Boeschoten van Staatsbosbeheer

Honderdduizenden huizen moeten er komende jaren gebouwd worden. Maar waar? Gemeenten richten zich vooral op plekken binnen de stad. Omdat er veel behoefte is aan wonen dicht bij het centrum, maar ook om het buitengebied te ontzien. Vereniging Eigen Huis en Staatsbosbeheer willen af van die tegenstelling tussen bouwen binnen en buiten de bebouwde kom. Zij pleiten ervoor het groen in én om de stad als belangrijk onderdeel van de woningbouwopgave te beschouwen. Op zoek naar bouwlocaties voor woningen is het uitgangspunt van veel provincies en stadsbesturen: we kijken hoe ver we komen binnen de stad. Maar uit onderzoek blijkt dat er binnenstedelijk niet genoeg ruimte is voor al die benodigde woningen. Ook niet als we daarvoor volkstuinen, sportparken en plantsoenen opofferen. Dat zou overigens een slecht plan zijn, want groen is voor de stad juist zo belangrijk. Het zorgt voor verkoeling in de zomer, vangt overtollig water op en is gezond voor bijvoorbeeld opgroeiende kinderen. Verdichten in de stad kan, maar niet ten koste van de leefbaarheid. Stadsranden zijn vaak rommelige gebieden Waarom wordt dan toch zo vastgehouden aan die stadsgrens? Het is een misvatting dat net buiten de stad alleen maar waardevolle natuur zou bestaan. Stadsranden zijn vaak rommelige gebieden. Een ruim opgezette groene woonwijk kan op die plekken niet alleen direct woningen en groen toevoegen, maar bovendien een verbinding vormen tussen het groen buiten de stad en de aangrenzende wijken. De natuur buiten de stad krijgt daarmee ook meerwaarde. In Krommenie wordt op die manier de nieuwbouwwijk Eilanden van Hain gerealiseerd. Groene plekken binnen en buiten de stad verbinden En die groene verbinding kan verder doorlopen in de stad. Zie het als een nutsvoorziening. Een netwerk dat groene plekken binnen en buiten de stad met elkaar verbindt, waar alle woningen op aangesloten zijn. Dat draagt positief bij aan de gezondheid, klimaatbestendigheid en het wooncomfort van wijken. Binnenstedelijke transformatielocaties kunnen daar ook een impuls aan geven. Hier kunnen verdichten en vergroenen samen opgaan, zoals bijvoorbeeld gebeurt in de Binckhorst in Den Haag en de Merwedekanaalzone in Utrecht. Beschouw woningbouw en natuur gelijkwaardig Als we woningbouw en natuur in de bouwopgave als gelijkwaardig beschouwen, kunnen we meer woningen bouwen in leefbare en duurzame steden, vinden zowel Staatsbosbeheer als Vereniging Eigen Huis. En aangezien een groene woonomgeving de waarde van het vastgoed verhoogt, verdient die metamorfose zichzelf terug.

Wat vindt u?

Laat het horen op praatmee@platformwoonstarters.nl


Delen mag, graag zelfs!